Referenser

Jönköpings kommun TK skog/park.
Arbetsledare Huskvarna Beng-Åke Lindgren
036-105457

Arbetsledare Jönköping Lennart Karlsson
036-105447

Infranord/Trafikverket.
Platschef Kent Jonsson
010-1212621
Kent.jonsson@infranord.se

FT Vätterbygden
Arbetsledare Mats Josefsson
070-8393023
mats@ftvatterbygden.se

Vaggeryd/Byarums kyrkliga samfällighet.
Kyrkogårdsförman Lars Andersson
070-2783282
lars.h.andersson@svenskakyrkan.se

Privat fastighetsägare.
Bruno Hektor
036-91911
bruno.hektor@gmail.com