Skogsentreprenad

Vi utför virkes- och GROTskotning med vår ROTTNE F10 skotare. Maskinen är en idealisk gallringsskotare men klarar även klenare slutavverkningar på ett effektivt vis. Maskinens låga vikt och smidighet gör att vi lämnar minimal åverkan på mark och miljö.

Vi klarar blöta och känsliga marker med perfekt reslutat på grund av maskinens storlek och låga vikt. Maskinen körs på miljöoljor och Eco- driving tillämpas för minimal miljöpåverkan. Företaget är certifierat enligt PEFC och genomgår ständigt nya utbildningar för att bibehålla och tillämpa den senaste kunskapen inom modernt skogsbruk.

Våra uppdragsgivare är främst större skogsbolag men vi vänder oss även till enskilda markägare eller andra uppdragsgivare som är i behov av skotning.

Vi arbetar främst i skogsterräng, men på grund av maskinens låga vikt och stora däck med hög bärighet lämpar den sig väl till att användas även i större parker och trädgårdar i samband med trädavverkning.