Stubbfräsning

Med våra smidiga och miljövänliga stubbfräsar kan vi avlägsna stubbar på ett effektivt vis till en rimlig kostnad. Våra maskiner har låg bullernivå och är skonsamma mot både miljön och din gräsmatta. Efter fräsning återstår en hög med flis samt en ”krater” i stubbens ställe. Givetvis kan vi hjälpa dig med en återställning av området efter fräsning.

Vid normal fräsning, fräser vi ner stubben 20 cm under marknivå. Detta är ett fullgott djup vid nysådd av t.ex gräsmatta.

Vid djupfräsning, fräser vi ner stubben till 45 cm under marknivå. Detta är nödvändigt vid t.ex plantering av nytt träd i fräshålet.

Pris bestäms av stubbens/stubbarnas diameter i marknivå, antal stubbar, fräsdjup, tillgänglighet.

Kontakta oss för gratis offert!