Beskärning/trädvård

– Vi kommer ut till dig som kund och diskuterar dina behov och vilka möjligheter som finns med era träd.

Att vårda ett träd är en god investering för dig, framtida generationer men även för vår omgivning och miljö. Rätt utförd beskärning skapar friska, livskraftiga, säkra men även vackra träd både för dig och kommande generationer.
Vi behärskar alla förekommande beskärnings metoder t.ex kronrensning, uppstamning, kronreducering, urtunning, hamling, uppbyggnadsbeskärning m.m. Med stöd av klätterep och sele kan vi arbete mycket flexibelt och säkert över hela trädets krona och skapa precisa sågsnitt vid all beskärning.

Några exempel på vad som går att göra:

Upplevs trädet som för stort, kan en reducering av kronans omfång vara ett mycket bra alternativ för att minska trädets storlek.

Har trädet mycket döda grenar i kronan som har en potentiell rasrisk då kanske det är aktuellt med en kronrensning.

Trädet har en bra storlek men kanske ett större ljusinsläpp genom trädets krona önskas, då är det aktuellt med en urtunning.

Trädets nedre grenar växer lågt mot marken, då kan vi göra en upp stamning.